top of page
FOR CANCEL

Η FOR CANCEL είναι μια ομάδα καλλιτεχνών που δεν πιστεύει στην απελευθέρωση της τιμής του Βραζιλιάνικού καφέ (που έτσι και αλλιώς δεν πίνει) και χρησιμοποιεί για την θέρμανση κυρίως δημόσια έγγραφα. Πιστεύει πως η ιστορία είναι πηγή ψεμάτων, για παράδειγμα η Κορδηλία στην πραγματικότητα είναι βαμπίρ που είχε δαγκώσει τον βασιλιά Λήρ, και σήμερα πολιτεύεται στις βόρειες χώρες. Υποψιάζεται πως η τέχνη μπορεί να επηρεάσει την ίδια την μορφή του πολιτισμού, αλλά το αναβάλει. Χρησιμοποιεί πολύ μικτά μέσα, και παθιάζεται με τις εγκαταστάσεις και το καλό φαγητό. Αποτελείτε από τον Τάκη Ζερδεβά, Ζωή Πυρίνη και Μάκη Φάρο οι οποίοι είναι και ιδρυτικά μέλη του TILT platform. Η FOR CANCEL είναι η μόνη που πιστεύει στο μέλλον της. Έχει παρουσιάσει, εγκαταστάσεις στο Beton 7, Platforms project, M.A.M.A.(Κύπρος), TILTplatform, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, μουσείο Νorrkopingsstadsmuseum (Σουηδία), κ.ο.α.

FOR CANCEL is a group of artists who don't believe in liberalizing the price of Brazilian coffee (which they don't drink anyway) and use mainly public documents for heating. It believes that history is a source of lies, for example Cordelia is actually a vampire who had bitten King Lear, and is currently politicized in the northern countries. He suspects that art can influence the very form of civilization, but puts it off. He uses very mixed media, and is passionate about installations and good food. It consists of Takis Zerdevas, Zoi Pirini and Makis Faros who are also founding members of the TILT platform. FOR CANCEL is the only one that believes in its future. It has presented, installations at Beton 7, Platforms project, M.A.M.A. (Cyprus), TILTplatform, Stavros Niarchos Foundation, Norrkopingsstadsmuseum (Sweden), etc.

TELIKO teliko 2 copy.jpg

Go plastic! Be Immortal

Installation

Exhibition: Safe Mode // Amplified Realities. Tilt Platform at

Project Gallery, Athens.

2022

Κόντρα στην τάση της εποχής, για μια πιο οικολογική - eco friendly - σκέψη, συμπεριφορά και συνείδηση, οι For cancel, εστιάζουν ξεχωριστά και αθροιστικά στις έννοιες του πλαστικού και της αθανασίας και δημιουργούν το έργο ‘Go plastic! Be immortal!’. 

Το πλαστικό, σύμβολο μιας κουλτούρας που χαρακτηρίζεται από υπερκατανάλωση και εύκολη αντικατάσταση, συναντά την "ανάγκη" για αθανασία και αιώνια νεότητα. Πλαστικές κούκλες -  sex toys, κούκλες που παράγονται μαζικά και καταναλώνονται με τον ίδιο τρόπο με στόχο την άμεση και εύκολη ικανοποίηση, χρησιμοποιούνται εδώ για να φετιχοποιηθεί το αψεγάδιαστο και η ‘αιώνια’ ομορφιά, ενώ η λέξη ‘πλαστικό’ ισορροπεί ανάμεσα στον αισθητικό όρο και στο φτηνό υλικό.

Fetishizing action, images of war, old images. We are now detached due to the distance between us. We focus on the aesthetic value of these images, with criteria that are radically differentiated from the reality, these images came from. This work is a passage, (with the help of some video games), a cancellation of the flesh and at the same time a different appropriation of the body.

Each topic has overlapping zones and penetrates the other, creating a line of thought

IMG_6216.jpg
DSC01059.JPG
DSCF5003.00_00_00_00.Still001.jpg

LICK

Installation

Platforms project

Athens School of Fine Art,2021

Το lick είναι μια γλυπτική εγκατάσταση με μικτά μέσα: πηλό, video, και έτοιμα υλικά. Ένα διχασμένο σώμα: σύγχρονο – αρχετυπικό και ταυτόχρονα υβριδικό σε σχέση με τα υλικά και το φύλο, θωπεύεται από μια γιγάντια γλώσσα. Το έργο αυτό εν μέσω της πανδημίας, όπου οι επαφές, και ιδίως αυτές με το σάλιο, αποθαρρύνονται ή και απαγορεύονται, προβάλει την σχεδόν προκλητική επαφή με την γλώσσα σαν εμμονική πράξη, και ταυτόχρονα σαν γκροντέσκ εικόνα. Ένας ονειρικός συμβολισμός που με την επανάληψή του (την ακούραστη επανάληψη της κίνησης της γλώσσας) γίνεται ζωτικός ρυθμικός παλμός, ζωοδόχος. Η μολυσματικότητα αποδίδεται σαν έκρηξη ζωής σαν διαμόρφωση, σαν η γλώσσα- όψιμος γλύπτης να διαμορφώνει το σώμα και το σώμα, ο κορμός με τα πολλά ζουμερά βυζιά, τρέφει-ξεδιψάει με την σειρά του την γλώσσα. Αυτή η “ανταποδοτικότητα” είναι υπεύθυνη για την ισορροπία του συστήματος. Δεν είναι απλά ότι το μολυσματικό στοιχείο δεν εξολοθρεύει τον ξενιστή του για να μην, με την σειρά του, εξαφανισθεί, αλλά για μια γνήσια συνύπαρξη, γιαυτό και το γιγάντιο μέγεθος της γλώσσας. Το lick δεν αφορά μονάχα το σώμα, λειτουργεί επίσης σαν μια μεταφορά. Ο (για μερικούς) αηδιαστικός χαρακτήρας του, επισημαίνει το γεγονός της ολοένα απομάκρυνσης μας από την σωματικότητα.  

lick.gif

"LICK"  is a sculptural installation with mixed media: clay, video, and ready-made materials. A divided body: contemporary - archetypal and at the same time hybrid in terms of materials and gender, is veiled by a giant tongue. This work in the midst of a pandemic, where contact, especially that with saliva, is discouraged or even forbidden, projects the almost provocative contact with language as an obsessive act, and at the same time as a grotesque image. A dreamlike symbolism that, with its repetition (the tireless repetition of the movement of the tongue) becomes a vital rhythmic pulse, life-giving. The infectiousness is rendered as an explosion of life as a shaping, as if the tongue- late sculptor shapes the body and the body, the torso with its many breasts, in turn nourishes-unfolds the tongue. This "reciprocity" is responsible for the balance of the system. It is not simply that the contaminant does not annihilate its host so that it, in turn, does not disappear, but for a genuine coexistence, hence the gigantic size of the tongue. The lick is not only about the body, it also functions as a metaphor. Its (for some) disgusting character points to the fact of our increasing distance from corporeality.

DSCF5005.00_00_13_03.Still001.jpg
GLIPTA.jpg

Within

Installation

Symplexis» 

Pafos, Cyprus

Το έργο αυτό αποτελείτε από 5 πήλινα γλυπτά που στο εσωτερικό τους υπάρχουν ηχητικές πηγές.  Από τα γλυπτά αυτά δύο έχουν αυστηρές γραμμές, γεωμετρικά σχήματα που συμβολίζουν την λογική και το ανδρικό φύλο, ενώ τα άλλα δύο έχουν ελεύθερες μορφές, οργανικές, αρχετυπικές και συμβολίζουν την γυναικεία φύση.  Το πέμπτο μορφικά κατέχει και τα δύο χαρακτηριστικά αλλά απέχει από το είναι ο συγκερασμός τους. Ο ήχος είναι συντονισμένος και αποτελεί μια συνολική σύνθεση  ήχων μουσικής και φωνής. Ο ήχος κυκλοφορεί από γλυπτό σε γλυπτό δημιουργώντας μια ρευστή κατάσταση, μια κίνηση στον χώρο που έρχεται σε αντίθεση με την στατικότητα των γλυπτών. Ένας από τους πιο χαρακτηριστικούς ήχους είναι ένα μοιρολόι. 

Το έργο αυτό χρησιμοποιεί παραδοσιακά, γήινα υλικά και αναπαράγει την παραδοσιακή  κοινωνική διαδικασία του πένθους, προσεγγίζοντας και επαναπροσδιορίζοντας την διαριγμένη πια σχέση μας με τον θάνατο.

IMG_20211106_145550.jpg

This work consists of 5 clay sculptures with sound sources inside them.  Two of these sculptures have strict lines, geometric shapes that symbolize logic, while the other two have free forms, organic, archetypal.  The fifth formally possesses both characteristics but is far from being the fusion of them. The sound is coordinated and is an overall synthesis of musical and vocal sounds. The sound circulates from sculpture to sculpture creating a fluid state, a movement in space that contrasts with the static nature of the sculptures. One of the most characteristic sounds is a dirge. 
This work uses traditional, earthy materials and reproduces the traditional social process of mourning, approaching and redefining our now-discussed relationship with death.

IMG_20211106_145554.jpg
0044 Installation View_Photo by CITYLAB.jpg

Force Majeure

Installation

SYMBOLS and iconic ruins» ,

National Museum of contemporary art

Athens,2021

 

 

 

 

 

Το τείχος, παρά το γεγονός ότι φαινομενικά υψώνεται και διαχωρίζει, δεν κατορθώνει να απομονώσει τα δύο μέρη.

Οι ήχοι, οι μυρωδιές, οι φήμες, οι ιδέες, ξεπερνούν το τείχος. Δεν είναι απαραίτητο κάποιος να αφουγκραστεί, όπως αντίστοιχα δεν οφείλει κάποιος να σωπαίνει, διότι η ησυχία σε αυτές τις περιπτώσεις δύναται να είναι εκκωφαντική. 

Το έργο συνιστά ένα σχόλιο πάνω στις έννοιες της διαφοράς, του διχασμού αλλά και του εσωτερικού κενού και συγκυριακά δημιουργείται σε μια εποχή που ξανά ορθώνονται παντού τείχη, συμβολικά και πραγματικά. Μια εποχή διχαστική. 

Στο Force majeure ο ιστορικός προσδιορισμός της εποχής με την χρήση ηχητικών ντοκουμέντων σε συνδυασμό με την σχεδόν σουρεαλιστική συνθήκη που υπαινίσσεται το έργο, είναι επίσης ένας στοχασμός πάνω στα όρια της αναπαράστασης, της “γλώσσας” της ιστορίας και του κοινωνικού χαρακτήρα της τέχνης. Το γεγονός έχει οριστικά τελειώσει, κλείσει, η ιστορία έχει αποφανθεί (από την πλευρά πάντα του νικητή – αν υπήρξε νικητής). Κανένα πια δίλημμα αναφορικά με μια εποχή διλημμάτων. Ένα κενό που δεν σταματά να μεγαλώνει.

Θα μπορούσε να είναι το μπλούζ των ανθρώπων οι οποίοι είχαν ζήσει και είχαν πιστέψει ότι κάπου υπήρχε μια δύναμη η οποία εγγυόταν την ευτυχή έκβαση των προσπαθειών τους, των στερήσεων τους, κάτι που έμεινε μετέωρο μεταξύ του μύθου της αναγκαιότητας της ιστορίας και της λογικής πιθανότητας ενός περάσματος, του ανοίγματος ενός νέου κεφαλαίου της Ιστορίας. Θα μπορούσε να είναι το μπλούζ των ανθρώπων όπου η ζωή τους (η ζωή μας) υπήρξε (γίνεται) το πεδίο πρακτικής ασκήσεως κοινωνικών (κοινωνικοοικονομικών) πειραματισμών. 

Σε αντίθεση με κάθε βεβαιότητα η ιστορία  μπορεί να αποδειχθεί απρόβλεπτη, πολλές φορές ακατανόητη.

This project suggests the extreme absurdity of world’s social experiments. The wall does not only represent a symbol or a border line but constitutes an integral part of these experiments. It is an associative extension of a division of larger scale, such as the division of focus (e.g. of home, of mother language which remain semantic extensions of focus). The wall that we propose, despite the fact that appears to peak high and divide, it doesn’t achieve to isolate the two parts. The sounds, the smells, the ideas surpass the wall. It is not necessary for someone to concentrate at it, in the same way that someone is not obliged to hush, as silence under these circumstances may be deafening. This project represents a comment on the notions of disparity, division and even of inner void.

Το έργο υποδηλώνει τον ακραίο παραλογισμό των απανταχού κοινωνικών πειραμάτων. Το τείχος δεν αποτελεί απλά ένα σύμβολο ή ένα όριο, αλλά είναι αναπόσπαστο μέρος αυτού του πειραματισμού. Αποτελεί συνειρμική προέκταση μιας διχοτόμησης σε μεγαλύτερη κλίμακα, όπως εκείνη της εστίας (της πατρίδας ή της μητρικής γλώσσας, οι οποίες παραμένουν εννοιολογικές προεκτάσεις της εστίας). 

Το έργο "Force majeure" αποτελείται από ένα καναπέ που κόβεται εγκάρσια από ένα τοίχο μήκους 4-5 μέτρων, ύψους 3 μέτρων και πάχους 20 εκατοστών. Η επικάλυψη του τοίχου είναι από τσιμέντο, το οποίο αφήνεται εμφανές ώστε η υφή του να παραμένει αδρή και εμφανώς ακατέργαστη. Μέσα στον τοίχο υπάρχουν εγκατεστημένα ηχεία από τα οποία ακούγονται πραγματικά αποσπάσματα από ντοκουμέντα της περιόδου του Ψυχρού πολέμου στην Γερμανία.

The work "Force majeure" consists of a sofa cut transversely from a wall 4-5 meters long, 3 meters high and 20 cm thick. The wall is coated with cement, which is left exposed so that its texture remains visibly rough. Inside the wall are installed speakers from which actual excerpts from documents of the Cold War period in Germany can be heard.

technology is sexy 3.jpg

Technology is sexy 

Video

DATE

O φετιχισμός της δράσης, των εικόνων του πολέμου, των παλαιών εικόνων. Αποστασιοποιημένοι πια λόγω απόστασης και με κριτήρια ριζοσπαστικά διαφοροποιημένα από την πραγματικότητά αυτών των εικόνων, εστιάζουμε στην αισθητική τους αξία. Αυτό αποτελεί ένα πέρασμα, (με την συνεπικουρία κάποιων video games) μια ακύρωση της σάρκας και ταυτόχρονα μια διαφορετική ιδιοποίηση του σώματος.

Κάθε θέμα έχει επικαλυπτόμενες ζώνες και διεισδύει στο άλλο, δημιουργώντας μια γραμμή σκέψης.

Fetishizing action, images of war, old images. We are now detached due to the distance between us. We focus on the aesthetic value of these images, with criteria that are radically differentiated from the reality, these images came from. This work is a passage, (with the help of some video games), a cancellation of the flesh and at the same time a different appropriation of the body.

Each topic has overlapping zones and penetrates the other, creating a line of thought

For Cancel - 1.jpg

Hospital Interns

Video installation

IASIS, Tilt Platform

Loutraki, Greece. 2019

Οι Τρόφιμοι είναι μια εικαστική βιντεοεγκατάσταση. Ένα πλήθος από μηχανοποιημένα αμήχανα ποτρέτα ανθρώπων κοιτάζουν έξω από την τζαμαρία τους περαστικούς. Στο εσωτερικό του κτιρίου κοιτάζονται χωρίς να επικοινωνούν. Τα πορτρέτα αυτά δεν αντιστοιχούν σε πραγματικά άτομα, αλλά είναι κολάζ που συνδυάζουν χαρακτηριστικά διάφορων ανθρώπων. Η συμβολική και πραγματική ανυπαρξία αυτών των ανθρώπων συνθέτει μια μελλοντική εικόνα δυστοπίας. Ποιός κοιτάζει ποιόν; Τι συναισθήματα προκαλούν αυτά τα ανδρείκελα; Ο άρρωστος και κυρίως ο έγκλειστος, είναι τελικά ένας ξένος; Μήπως τελικά αυτή η εικόνα μας τονίζει το άλλοθι της αδιαφορία μας;

The work Hospital Interns is a video installation. An army of mechanized awkward portraits of people, staring out the window at the passersby. Inside the building, they look at each other without communicating. These portraits do not correspond to real people, as they are collages that combine characteristics from different faces. The symbolic and real absence of these people composes a future depiction of dystopia. Who is looking at whom? What emotions do these mannequins evoke? Is the sick and mainly confined person, a stranger after all? Does this image expose and emphasize the alibi of our indifference?

For Cancel 2.jpg
For cancel.jpg
zirialines1.png

Lines 

Light installation (For Cancel & Michalis Antonopoulos) 

Ziria Festival.  

2018 

To "LINES" είναι ένα τρισδιάστατο έργο χώρο, που χρησιμοποιεί το φως και τη γεωμετρία. Η απουσία του φεγγαριού μας δίνει την ευκαιρία μιας ενεργειακής πύκνωσης. Μια καθαρή δομή, διαρκώς μεταβαλλόμενη. 

Διαστάσεις :  5mx3,5m 

zirialinesinvert.jpg
zirialinesinvert.jpg

"LINES" is a three-dimensional space work, using light and geometry. The absence of the moon gives us the opportunity for an energy densification. A pure structure, constantly changing.

 

dimensions : 5mx3,5m

IMG_0005.png

Rooms

Installation (For Cancel & Michalis Antonopoulos) 

Ziria Festival.  

2018 

Το "Δωμάτιο" είναι μια εγκατάσταση των: Μιχάλη Αντωνόπουλο, Τάκη Ζερδεβά, Ζωή Πυρίνη και Μάκη Φάρο στο πλαίσιο τησ συνεργασίας με το Ziria Music Festival.

To ¨Δωμάτιο" το πρωί λειτουργεί σαν ηχητική εγκατάσταση, ενώ το βράδυ σαν εικαστική εγκατάσταση.

Στο έργο, η τεχνολογία λειτουργεί παρασιτικά πάνω στο φυσικό περιβάλλον που εκπροσωπείται από το μεγάλο δέντρο και το μεταλλάσει, το διαμορφώνει σε ένα εσωτερικό χώρο ενώ ταυτόχρονα αισθάνεται κανείς μια έντονη δραστηριότητα. Το δέντρο το βράδυ αποκτά την πραγματική του διάσταση.Καλεί. Ένας χώρος έντασης, μεταφυσικός που τείνει σε μια πληρότητα. Ο ήχος το πρωί κάτω από την φολόξενη σκιά στον οικείο χώρο, εισάγει θραύσματα του πολιτισμού και προβλημάτων της σύγχρονης ζωής, προσπαθώντας να υπονομεύσει την προσπάθεια για φυγή μέσω μιας εκδρομής στη φύση γιατί στην πραγματικότητα εμείς είμαστε οι φορείς των προνήμάτων και τα κουβαλάμε παντού μαζί μας.

Η λέξη room, εξωστρεφής σαν διαφημιστική ταμπέλα, παραπέμπει στο δοκίμιο της Virginia Woolf "Ένα δικό της δωμάτιο", μια εσωτερική διαπραγμάτευση.

In the morning, "Room" functions as a sound installation, while in the evening it functions as a visual art installation.
In this installation, technology works parasitically on the natural environment represented by the large tree and mutates it, transforming it into an interior space while at the same time one senses an intense activity. The tree in the evening acquires its true dimension. It calls. A space of tension, metaphysical, tending towards a fullness. The sound in the morning, under the murderous shade in the familiar space, introduces fragments of culture and problems of modern life, trying to undermine the attempt to escape through an excursion in nature, because in fact we are the carriers of the problems and we carry them everywhere with us.
The word room, as extroverted as an advertising sign, refers to Virginia Woolf  essay "A Room of One's Own", an inner negotiation.

IMG_20180223_183421.jpg

Near the BaseLand

Video installation 

Beton 7 Athens

2018

Δύο χώροι διατεταγμένοι σε ένα είδος αφήγησης. Over-sized origami, με τη μορφή πολεμιστών που ανοίγουν και κλείνουν την πρόσβαση. Τελικά μια συμβολική σχέση αμφιλεγόμενη και εύθραυστη, μια σχέση οριακής κυριαρχίας.Το “Near the BaseLand” αποτελεί μια μεταφορά, ή καλύτερα μια αλληγορία. Ο θεατής έρχεται αντιμέτωπος με φυσικές παρουσίες/εμπόδια, μηχανικές και εννοιακές συναρμογές, ροές και ατμόσφαιρες που οριοθετούν έναν κόσμο φαντασιακό. Ένα κόσμο σαν μια μεγέθυνση ενός δυστοπικού παιχνιδιού, ενός παραμορφωμένου παραμυθιού, ένα κόσμο επιβλητικό και ταυτόχρονα εύθραυστο, ένα κόσμο που θα πρέπει να εισχωρήσεις. Να εισχωρήσεις σαν επισκέπτης, σαν εισβολέας, σαν αγγελιοφόρος ενός άλλου κόσμου, σαν ξένος. Ένας κόσμος, μία αλληγορία για την εξουσία και τα πρόσωπα/προσωπεία της, για την οικειοποίηση από μέρους της, της τέχνης του γητευτή, ή ακόμη μία αλληγορία για την διφορούμενη έννοια της κατοχής και της ιδιοποίησης ενός θησαυρού ή μιας μαγικής ιδιότητας
Το “Near the BaseLand” επίσης αποτελεί ένα είδος hacking, μια ιδιοποίηση και διαχείριση πρακτικών και συμβόλων άλλων εποχών και πολιτισμών (κυρίως του ιαπωνικού) και μάλιστα - κυρίως στην εμπορευματοποιημένη μορφή τους. Αυτή η παραχάραξη, του ήδη παραχαραγμένου σημείου και η έλξη για την ιδιοποίησή του εκφράζει μια, ίσως κίβδηλη απελευθέρωση. Μια απελευθέρωση που λειτουργεί σε σε δύο φάσεις: πρώτα έλκεσαι από το ψεύτικο και μετά παραχαράσεις αυτό που σε έλκει.
Με το “Near the BaseLand” ταυτισμένοι με την εποχή μας, σχολιάζουμε την αναγκαιότητα της προσφυγής μας στο “άλλο” το “αλλοτινό” για να μιλήσουμε για το εδώ και το τώρα.

Two spaces arranged in a kind of storytelling .Over-sized origami , in the form of warriors which open and close access.Finally a symbolic relationship controversial and fragile , a relationship of marginal sovereignty. “Near the Baseland” is a metaphor ,or better allegory .The viewer is confronted with physical instances/obstacles , mechanical and conceptual hindrances, flows and atmospheres which define a world imaginary. A world like a magnification of a dystopian game, a deformed fairytale, a world imposing and at the same time fragile ,a world that you must penetrate. To invade as a visitor ,as a messenger of another world ,as a stranger.A word ,as an allegory of power and its faces, from the appropriation of the artist’s art ,or even an allegory of the ambitious concept of processing and appropriating a treasure or a magical property. “Near the Baseland” is also a kind of hacking, appropriation and management of practices and symbols of other epochs and cultures - mainly Japanese - in their commercialized form.This counterfeit, the already overturned point and the attraction for its appropriation, expresses a perhaps deliberate release. A liberation which works in two phases : first you attracted by the fake,and then you counterfeit what attracts you. Identified with our time , by the exhibition “Near the Baseland “, we comment on the necessity of our resource to “the other”, and “bygone” in order to talk about the here and now.

near.00_02_44_03.Still005.jpg
CHARACTER.png
Through The Wasteland2.mp4.00_02_59_12.Still005.jpg

Through the Waste Land

Video

Miden Festival, Gallery BOX

Μilan,2020

Το “Through the wasteland” είναι ένα εσωτερικό τραγούδι μια εσωτερική διαδρομή στην προσωπική και συλλογική μνήμη. Η τυραννική υπενθύμιση των ανθρώπων και των πραγμάτων που αφήνουμε πίσω μας. Η άναρχη αρχειοθέτηση των στιγμών του αποχαιρετισμού (Γιατί οι στιγμές αυτές είναι τόσο ανεξίτηλες;). Σαν να βρισκόμαστε σε μια σταθερή πορεία διαρκούς απομάκρυνσης, αποξένωσης, αδειάσματος, ένοχης απολύτρωσης. Το “Through the wasteland” παραθέτει υπαινικτικές εικόνες-ατμόσφαιρες, ερωτήματα. Στοχάζεται ποιητικά πάνω στην ροή και τις μεταμορφώσεις της. 

Through the Waste Land” is a song that reflects the inner self and journey of personal and collective memory. The tyrannic reminders of people and things that are left behind. The anarchy archiving of moments of ending (why are these memories everlasting?). As if we are on an ongoing track of continual detachment, alienation, emptiness, guilt, redemption. The "Through The Wasteland" conveys atmospheric images and questions. It is a poetic reflection of the flow of transformation.

Through The Wasteland2.mp4.00_03_53_14.Still006.jpg
Through The Wasteland2.mp4.00_01_15_18.Still011.jpg
REJECTED TELIKO.00_00_13_07.Still001.jpg

Rejected

Video

DATE

REJECTED TELIKO.00_02_30_03.Still003.jpg

Είμαστε άνθρωποι, είμαστε μέλη μιας οικογένειας, μιας παρέας, μιας θρησκείας, μέλη ενός κράτους, ενός έθνους. Είμαστε εκπρόσωποι κάποιου φύλλου, μίας ηλικίας, μίας τάξης ενός επαγγέλματος... ιδιότητες που μας ενώνουν ενώ ταυτόχρονα μας διαχωρίζουν, ιδιότητες που σήμερα αμφισβητούνται ή μπαίνουν σε κριτική, μιας και βιώνουμε ο καθένας μας το σώμα μας, την ύπαρξή μας με διαφορετικό τρόπο ψυχολογικά, νοητικά, και σωματικά-αισθητηριακά γιατί τελικά μοιάζει να διαφέρουμε ριζικά ο ένας από τον άλλο. Ζώντας κοινωνικά, η διαφορετικότητά μας μπορεί να μη γίνει σεβαστή ή/και να υποβιβάζεται. Η εχθρική σχέση μας με το ξένο/ανοίκειο, οι δυϊσμοί (άσπρο-μαύρο), που χρησιμοποιούμε για να συμπεράνουμε, οι διαχωρισμοί, η βία, κ.α. Στις σύγχρονες πολυπολιτισμικές κοινωνίες, για να υπάρξει (ειρηνική) συνύπαρξη, σημαντική προϋπόθεση είναι ο καθένας μας να αναγνωρίζει και να καθιστά σεβαστές όλες τις διαφορές και ιδιότητες που προκύπτουν μεταξύ των ατόμων και των ομάδων. Είναι μια άσκηση, ένας στοχασμός, ένας εμπλουτισμός.
To REJECTED αναφέρεται σε διαδικασίες- κριτήρια και πρακτικές απόρριψης.

We are human beings, we are members of a family, a group, a religion, members of a
of a state, of a nation. We are representatives of a gender, of an age, of a class, of a profession... qualities that unite us while separating us, qualities that are nowadays questioned or criticised, since we each experience our own body, our existence in a different way psychologically, mentally, and physically-sensorially because ultimately we seem to be radically different from each other.
Living socially, our differences can be disrespected and/or downplayed.
Our hostile relationship with the foreign/foreign, the dualisms (black and white) that we use to inferences, segregation, violence, etc.
In modern multicultural societies, for there to be (peaceful) coexistence, important for all of us to recognize and respect all differences and qualities that arise between individuals and groups. It is a practise, a contemplation, an enrichment.

bottom of page